Thông tin liên hệ

NƯỚC MẮM KHẢI HOÀN TẠI HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 512 Xã Đàn, Quận Đống Đa , Hà Nội

Điện thoại: 0915 663 926

Fax: 024 6291 8465

Website: https://nuocmamkhaihoanhn.com

Email:nuocmamkhaihoanhn@gmail.com

Gửi liên hệ

    Bản đồ đường đi